ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Об’єкт – «Нове будівництво вищого навчального закладу з гуртожитком, будівлею спортивного призначення та майданчиками для занять спортом за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 105а»

         Замовник – ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»      

Проектом передбачено будівництво трьох капітальних споруд: будівля навчального закладу, будівля гуртожитку, будівля спортивного корпусу, а також  майданчики для занять спортом та влаштування на всій  території паркової зони (сквер).

Об’єкт при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм, закладених в рішеннях проекту не буде здійснювати шкідливого впливу на природне середовище при експлуатації та під час   будівництва за рахунок оптимізації проектних рішень по його організації.

Відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,  дана планована діяльність  не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Об′єкт не підпадає під санітарну класифікацію ДСП 173-96

Перелік видів впливу на навколишнє природне середовище:

атмосферне повітря : від діяльності об’єкту рівень забруднення атмосфери його джерелами відноситься щодо рівня забруднення — до допустимого, щодо ступеня небезпечності — до безпечного

-шумове навантаженнянезначне, в межах допустимих нормативів. Проектом передбачаються типові заходи по захисту від шуму і вібрацій

-утворення  стічних вод: утворені стічні води відводяться у каналізаційну мережу. Концентрація забруднень в господарчо-побутових стічних водах, що скидаються в міський колектор не перевищує нормативів «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01 грудня 2017 року N 316.

утворення відходів: утворюються відходи 4-го класу небезпеки (ТПВ). Проектом прийняте збирання ТПВ по технологічній схемі з видаленням ресурсоцінних відходів, змішаних відходів, великогабаритних відходів і небезпечних відходів відповідно до Наказу Мінрегіонбуду №133 від 01.08.2011р.

–  грунти – не впливає, цінний родючій шар ґрунту – відсутній;

 – геологічне середовище –   придатне для будівництва;

 – флора і фауна –не впливає;

–  соціальне середовище –  вплив в межах дозволених рівнів;

техногенне середовище – вплив  в межах дозволених рівнів.

Ці залишкові впливи є допустимими, оскільки при експлуатації проектованого об’єкта їх рівні знаходяться в межах екологічних  норм.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень: На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.